Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Moravě

Místo

Říční km

Plocha povodí [km2]

Průměrný průtok Qa [m3/s]

Stoletá voda Q100[m3/s]

Olomouc - Nové Sady

232,30

3323,94

27,10

551,00

Kroměříž

193,70

7030,31

51,30

860,00

Spytihněv

169,20

7891,12

55,40

817,00


K.ú. Huštěnovice protéká řeka Morava od severu k jihu:

od hranice katastru na říčním km 166,561 po hranice katastru na říčním km 163,762 na jihu. Tedy na celkové délce 2,79 km.


Kritická místa při průchodu povodní představují

jihovýchodní část obce Huštěnovice kde zástavbu obce od řeky Moravy odděluje Baťův plavební kanál. Týká se především části Olší, ČOV, hřiště a jihovýchodní ulice se zástavbou řadových rodinných domků, táhnoucí se podél Baťova kanálu od jižní části návsi oběma směry.

Dalším problémem byly průsaky břežních hrází, zejména v oblasti zástavby podél Baťova kanálu a na průtažných tocích obcí - Huštěnovický potok, tvořený řadou na Baťův kanál kolmých melioračních kanálů a jedním podél cyklostezky vlévajícím se přes kaskádu rybníků na jihu obce do Baťova kanálu.


Místa omezující odtokové poměry v katastru Huštěnovice