Ledové jevy

V Huštěnovicích nedochází k výskytu ledových jevů na tocích

Místa  s  výskytem ledových jevů v dPP Huštěnovice v POVIS

Mapa míst výskytu ledových jevů v dPP Huštěnovice