Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace I/55 směr Staré Město, v případě uzavření bude doprava odkloněna po silnici III. třídy 42822 směrem na Sušice.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

V případě povodně podobného rozsahu, jako byla povodeň v roce 1997 (od Q100 - Q500 a vyšší), tzn. v případě zaplavení východní části obce Huštěnovice by došlo k zaplavení silnice I/55 ve směru Spytihněv (na severovýchod) a také ve směru Staré město (jihozápad). V tomto případě by byla severozápadní část obce přístupná pouze po silnici III/42822 od Sušic. Ve směru do Starého Města by došlo k zaplavení silnice I/55 v délce 1 km (cca od 67 do 68 km), ve směru do Spytihněvi by došlo k zaplavení mostu 55-038 v Babicích (silnice I/55).


DOPRAVNÍ OMEZENÍ PŘI POVODNÍCH V DPP OBCE HUŠTĚNOVICE:


NEPRŮJEZDNÁ MÍSTA

Id. omezení Kraj Obec(ORP) Obec Název omezení Popis omezení Vodní tok  
402 Zlínský kraj Uherské Hradiště Babice Silnice I/55 směr Napajedla Při rozvodnění Moravy (průtoky vyšší jak Q100), dojde k zneprůjezdnění silničního mostu 55-038 a silnice I/55 ve směru Napajedla Morava (401110000100)
403 Zlínský kraj Uherské Hradiště Staré Město Silnice I/55 mezi Huštěnovicemi a St. Městem Při rozvodnění Moravy (průtoky vyšší jak Q100), dojde k zneprůjezdnění silnice I/55 v úseku 67 - 68 km Morava (401110000100)

OBJÍZDNÉ TRASY

Id. objízdné trasy Kraj Obec(ORP) Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy  
52 Zlínský Uherské Hradiště Staré Město Železniční most - vlaky Vlaky objždění po trase Uh. Hradiště - Bzenec (340) - Mor. Písek (342) - St. Město (330)
69 Zlínský Uherské Hradiště Uherské Hradiště Ulice Velehradská Před St. Městem napojit na obchvat silnice E50
335 Zlínský kraj Uherské Hradiště Babice Objízdná trasa Silnice I/55 směr St. Město V případě rozvodnění Moravy a zneprůjezdnění silnice I/55 (v 67-68km) lze využít silnici III/42822 ve směru Sušice a pokračovat dále po silnici III/42820 ve směru Traplice – Jalubí – Staré Město.
359 Zlínský kraj Uherské Hradiště Huštěnovice Objízdná trasa Silnice I/55 směr Babice Při zaplavení silnice I/55 v Babicích, lze využít silnici III/42822 ve směru Sušice a pokračovat dále po silnici III/43220 ve směru Kudlovice-Nová Dědina.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V DPP OBCE 

Přehled dopravních omezení v dPP Huštěnovice v POVIS

Dopravních omezení v katastru Huštěnovice


OBJÍZDNÉ TRASY V DPP OBCE 

Přehled objízdných tras v dPP Huštěnovice v POVIS

Objízdné trasy v katastru Huštěnovice