Řeka Morava


Délka toku                             353 km (284 km na území ČR)        

Plocha povodí                       26 658 km²

Průměrný průtok                   120,0 m³/s       

Pramen                                  Králický Sněžník  (1 371 m n. m.)

Ústí                                        řeka Dunaj (Rakousko, Slovensko) ve výšce 151,0 m n.m.

Hydrologické pořadí              4-13-01 Morava od Dřevnice po Olšavu (plocha povodí 1 314,66 km2)


Průběh toku řeky Moravy

Řeka pramení pod vrcholem Kralického Sněžníku ve výšce 1371 m n. m. a ústí zleva do Dunaje u Děvína ve výšce 136 m n. m. Do Zlínského kraje vstupuje v ř. km 186,9  a opouští jej v ř. km 143,9 ř. km. Hlavními přítoky Moravy na území Zlínského kraje jsou zprava Haná, Kotojedka, Vrbka (Hrbka), Kudlovický potok, Dlouhá řeka a zleva Moštěnka, Rusava, Mojena, Dřevnice, Březnice, Olšava a Okluky.


Vodní toky v katastru obce Huštěnovice - mapa