B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Huštěnovice se rozkládá v rovině 5 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy v severní části Dolnomoravského úvalu. Obec sousedí s Babicemi, Sušicemi, Jalubím a Starým Městem. Ze Starého Města vede přes Huštěnovice státní silnice I/55, která dále pokračuje směrem na Otrokovice, a rovněž tak i železniční trať 330 Přerov - Břeclav, která lemuje západní část obce. Východní část je ohraničena Baťovým kanálem. Obec je součástí Zlínského kraje (NUTS3:CZ072), který společně s Olomouckým krajem vytváří tzv. region soudržnosti Střední Morava a spadá pod obec s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště.


Klimatologická charakteristika

Nejdůležitějšími klimatickými činiteli, které určují povodňový ráz v katastru obce Huštěnovice, jsou teplota vzduchu a intenzita srážek. Ve sledované oblasti jihovýchodní Moravy, tzv. Moravského Slovácka, se nachází několik klimatických oblastí. Převážná část území Bílých Karpat je začleněna do mírně teplé oblasti s krátkým, mírně suchým létem. Teploty v červenci jsou zde průměrně 17  - 20 °C (počet letních dní 30-40), oblast se vyznačuje mírným jarem a mírným podzimem (teploty okolo 6-7 °C), zima je normálně dlouhá, mírně chladná (60-100 dní trvání, průměrné teploty v lednu -3 až –4 °C) (Kuča 1992). Severovýchodní části oblasti a vrcholové části Velké Javořiny, Lopeníku a Mikulčina vrchu jsou řazeny do chladné klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické krátké, mírně chladné a vlhké léto (teploty v červenci okolo 16 °C s 10-30 letními dny a 500 – 600 mm srážkového úhrnu ve vegetačním období.
Naopak  Dolnomoravský úval je na Moravě zařazen do teplé oblasti (jednotka s velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým). Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a s podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky ( Quitt - Tolasz 1992). Přilehlá část Chřibů patří do mírně teplé oblasti (jednotka s mírně teplým a s mírně suchým létem a převážně s mírnou zimou). Mezi nejteplejší oblasti patří údolní niva Moravy, logicky se stoupající nadmořskou výškou klesá průměrná teplota – ta je nejnižší ve vyšších polohách Bílých Karpat. 


Srážkové poměry

Teploty v červenci okolo 17 °C s 10-30 letními dny a 500 – 600 mm srážkového úhrnu ve vegetačním období.

2011              Le  Ún Bř  Du  Kv  Če   Čr   Sr  Zá  Ří  Li Pro rok 2011
Zlínský    S    38  9  34  60  73  117  135  62  20  37  0  44  630
               N    47 46  44  56  82  102   89  83  58  50 64  60    786
               %    81 20  77 107  89  115  152  75  34  74  1  73   80
S – úhrn srážek [mm]
N – dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 [mm]
% - odchylka od normálu [%]

Huštěnovice patří mezi místa s vyššími srážkami. V chladném půlroce (říjen až březen) zde spadne 217 až 404 mm srážek, což znamená 36 až 43 % ročního úhrnu. V teplém pololetí (duben až září), spadne 380 až 522 mm srážek. Z ročního úhrnu je to 57 až 64 %. Největší množství srážek připadá na červenec, minimum na únor. Průměrná roční teplota dosahuje 7,0 °C, celkový roční úhrn srážek je 744 mm.
Langův dešťový faktor D=744 / 7,0 = 106 – velmi vlhký klimat
Minářova vláhová jistota m= (744 – 420) / 7 = 46 – oblast spadá do silně vlhké oblasti, zatímco Dolnomoravský úval patří do oblasti teplé (T2 a T4).


Sněhové poměry

S rostoucí vzdáleností od údolí řeky Moravy dochází k ochlazování klimatu. V prostoru moravských úvalů je teplá podnební oblast (okolo Uherského Hradiště velmi teplá) s cca 60 dny letními, 110 mrazovými a 50 dny se sněhovou pokrývkou za rok.
Základní charakteristiky podnebí zlínského regionu jsou ovlivněny jeho polohou  v mírně vlhkém podnebném pásu, v oblasti, kde přímořské podnebí přechází do podnebí pevninského s  převládajícím západním prouděním vzduchu v teplém pololetí a východním prouděním v chladném pololetí. Průměrné lednové teploty v dlouhodobém průměru činí 2,2 Cº trvání sněhové pokrývky, která dosahuje 10 - 15 cm je krátké.