Hlásné profily přidružené k povodňovému plánu obce Babice


Vodočet A – HP č. 339 – Kroměříž, Morava ČHMÚ, p.o. mapa

Vodočet A – HP č. 345 – Spytihněv, Morava, ČHMÚ, p.o. mapa

Vodočet C – HP C4 BA – Babice, Kudlovický potok na Pastvišťovém mostě u ČOV mapa

Vodočet C – HP C5 HU – Huštěnovice (na k.ú. obce Babice), Baťův plavební kanál mapa


Hladiny regionu Staroměstsko - přehledně


Hladinoměry přiřazené k dPP Huštěnovice v POVIS