Povodňová komise obce


Povodňovou komisi (PK) schvaluje zastupitelstvo na návrh starosty. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště povodňové komise: OÚ Huštěnovice, č. p. 92

Dokumentace povodňové komise je uložena: OÚ Huštěnovice

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

Jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Huštěnovice a v součinnosti s HZS.


Povodňová komise obce Huštěnovice

OÚ Huštěnovice, Huštěnovice 92, 687 03 Babice

telefon: 572 585 135; e-mail: hustenovice@hustenovice.cz

web: www.hustenovice.cz


Seznam členů PK obce Huštěnovice  odkaz na POVIS

 

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Richtr Aleš

předseda

OÚ Huštěnovice 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

725 121 019

Šobáňová Vladimíra, Ing.

místopředseda

OÚ Huštěnovice 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

737 439 111

Králík Jaroslav, Ing. PhD.

člen

OÚ Huštěnovice 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

603 379 871

Malenovský Petr, Mgr.

člen

OÚ Huštěnovice 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

603 734 883

Kučera Jiří

člen

OÚ Huštěnovice 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

605 857 740

Obalová Milada

zapisovatelka

OÚ Huštěnovice 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

572 585 135, 739 074 631