Analýza časových možností


U hlavního toku – Morava lze povodeň úspěšně předpovídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby (www.chmi.cz). Tyto povodně bývají způsobeny trvalejšími příp. přívalovými srážkami na velkém území v oblasti severní a východní Moravy, a to jak v jarních, tak v letních měsících,  zvláště v oblasti Jeseníků a Beskyd.


U menších toků – Jalubský potok (Kudlovický potok) je předpověď ztížena díky sklonitému charakteru povodí toku, povodeň přichází zpravidla v řádu několika hodin.

Do této kategorie povodní se řadí i povodně z přívalových srážek (bleskové povodně), které vznikají i na středních tocích při dlouhotrvajících vydatných deštích. Na území obce se jedná především o tok Jalubského potoka.

Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na včasnou aktivaci PK Huštěnovice, která zajistí včasnou informovanost o vývoji povodňového stavu od obce Jalubí na toku Jalubský potok.


Postupové doby povodňových průtoků na řece Moravě ( a přítoku Bečvě)

Tok

Úsek

Délka [km]

Postupová doba [hod]

Morava

Moravičany - Olomouc

41

8 - 12

Morava

Olomouc - Kroměříž

30

6

Morava

Kroměříž - Spytihněv

32

3

Morava

Spytihněv - Strážnice

36

5 - 8

Bečva

Dluhonice - ústí

10

3

Bečva - Morava

Dluhonice - Kroměříž

27

6 - 8


Odvozené postupové doby povodňových průtoků na řece Moravě

Tok

Úsek

Délka [km]

Postupová doba [hod/min]

Morava

Kroměříž - Huštěnovice

35

3:00 - 3:20 hod

Morava

Spytihněv - Huštěnovice

3

5 – 16 min

Uvedené postupové ( doběhové ) doby jsou bezpečné. Skutečné doby budou závislé na konkrétních podmínkách. Obecně platí, že menší průtoky, postupující pouze v korytě jsou rychlejší, zatímco větší průtoky, zaplavující okolní pozemky postupují pomaleji inundační zónou v nezastavěném pravobřežním území hlavního toku Moravy, kde se může volně rozlévat.