B) Vodní nádrže v k.ú Huštěnovice z POVIS


Vodní nádrže I. – III. kategorie se na katastru obce nevyskytují.


Vodní nádrže IV. kategorie


VN Blata v k. ú. Huštěnovice (parcela č. 1099/2)

VN Blata je v nejširším místě dlouhá cca 150 m, uzavřená a zavodněná.

Parametr

MJ

Blata

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 640 002

Plocha nádrže

m2

9 269,603

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


VN Výrovka v k. ú. Huštěnovice (parcela č. 1103/10)

VN Výrovka je v nejširším místě dlouhá cca 330 m, uzavřená a zavodněná.

Parametr

MJ

Výrovka

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 640 003

Plocha nádrže

m2

29 244,504

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


VN Koňovy v k. ú. Huštěnovice (parcela č. 1126/36)

Rozlohou největší VN Koňovy měří na šířku cca 440 m, je uzavřená a zavodněná.

Parametr

MJ

Koňovy

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 760 003

Plocha nádrže

m2

35 811,887

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


Rybník Mokřad v k. ú. Huštěnovice (parcela č. 986/16; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

Rybník Mokřad

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 770 003

Plocha nádrže

m2

17 187,011

Správce

 

pan Habáň


Rybník v k. ú. Huštěnovice (parcela č. 992/89; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

Rybník

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 770 007

Plocha nádrže

m2

21 465,165

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


VN 760 005

Rybník I.

Rybník II.