DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE HUŠTĚNOVICE


Jalubský potok


Délka toku                             8,33 km

Plocha povodí                       14,319 km²

Pramen                                 Chřiby  (344 m n. m.)

Ústí                                        Baťův kanál (k.ú. Staré Město) ve výšce 178,8 m n. m.

Hydrologické pořadí              4-13-01-0774


Jalubský potok je pravostranným přítokem Baťova plavebního kanálu nad Starým Městem. Pramení v Chřibech u Bukáčova vrchu ve výšce 344 m n.m., protéká přes Jalubí, dále nezastavěnou plochou katastru Huštěnovic a ústí zprava do Baťova plavebního kanálu ve výšce 179 m n.m. Průměrný sklon toku je 18 ‰.

U zaústění toku je po obou březích několik rybníků s retenční schopností.


Baťův (plavební) kanál - Rybárny


Hydrologické pořadí       4-13-01-078

Baťův kanál je uměle vybudovaný kanál vodní cesty mezi Rybárnami a Otrokovicemi. Kanál přibírá Jalubský potok. Další potoky jsou odvedeny shybkami (Kudlovický potok, Vrbka) pod Baťovým kanálem až do řeky Moravy. Na této vodní cestě jsou vybudované přepouštěcí plavební komory. V úseku plavební komory Babice –Huštěnovice je na obtokovém stavidle plavební komory provedena automatická regulace plavební hladiny.


Huštěnovický potok


Hydrologické pořadí       4-13-01-0770

Huštěnovický potok (ID toku CEVT – 10 203 668) jde kolmo ke korytu Baťova plavebního kanálu a pak v souběhu s ním až za hranici katastru, kde se napojuje do Jalubského potoka, ten tvoří jižní hranici katastru obce Huštěnovice.


Vodní toky v katastru obce Huštěnovice - mapa