Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Hlásný profil kategorie A - HP A č. 339 - Kroměříž – Morava je vzdálen 33,41 říčních km  od prvního ohroženého objektu Huštěnovicích.


Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil kategorie A - HP A č. 345 - ve Spytihněvi (ve správě ČHMÚ).

Tento profil je vzdálen 3 říční km od katastru obce Huštěnovice a postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Moravě  5 – 16 min (podle rychlosti proudu) poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu katastru před povodní z Moravy.


Hlásný profil kategorie C – HP C5 HU - Huštěnovice (na k.ú. obce Babice) – Baťův kanál - mostek spojující obec Babice a slepé rameno Babice I. (Trnová - Losky) - je nově zřizovaným hlásným profilem, který zachytává vysoké stavy jak ze samotného Baťova kanálu tak z řeky Moravy, pokud se vysoké stavy přelijí.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Huštěnovice jsou na webovou aplikaci dPP Huštěnovice zařazeny:

Srážkoměr Staré Město, ČHMÚ, p.o.

Srážkoměr Uherské Hradiště, město Uh. Hradiště

Srážkoměr Újezdec - SR S1 UJ, obec Újezdec