Historické povodně


červenec 1997 - na Moravě

Nejvyšší dosažená historická povodeň byla zaznamenána v červenci 1997, kdy došlo v obci Huštěnovice k zatopení sportovního areálu a obytné zástavby především v jižní části obce. Jedná se o rodinné domy, které jsou výškově umístěny nejníže, jejich nadmořská výška se pohybuje od 180 do 181,5 m. n. m.  Voda zatopila celé hřiště, svojí výškou dosahovala místy až 1,0 m nad terén. Obyvatelé v dolní části obce byli připraveni k evakuaci. Průmyslové objekty, které se nacházejí na území obce, nebyly povodní zasaženy, a to z důvodu jejich výškového umístění, které se pohybuje od 184 do 188  m n.m.  Následkem vysoké hladiny Moravy došlo i k zpětnému vzdutí vody v kanalizaci. Podle vyhodnocení Povodí Moravy, s.p. byl při povodni v řece Moravě v Napajedlech průtok  Q = 940 m3/s. Z těchto událostí jsou doloženy jednak fotografie, ale i videokazety, ze kterých lze určit maximální výšku hladiny.