Místa omezující odtokové poměry


K.ú. obce Huštěnovice, Jalubský potok h.p. 4-13-01-077

Kritická místa u případných plovoucích předmětů, které by způsobily přehrazení a snížení odtokových poměrů

  1. Most - p.č. 1054/42                         - říční km 2,951
  2. Most - p.č. 1054/64                         - říční km 2,657
  3. Lávka pro pěší - p.č. 1054/68      - říční km 2,383
  4. Most - p.č. 1026                               - říční km 2,075
  5. Silniční most I/55-041                    - říční km 1,972

K vybřežení by vzhledem ke kapacitě koryta, která je navržena na Q100, nemělo dojít, za předpokladu, že stávající mostek přes státní silnici a shybka pod Baťovým kanálem, budou průtočné v celém profilu tj. bez nánosů a případných zátarasů.


K.ú. obce Huštěnovice, Baťův kanál h.p. 4-13-01-078

  1. Most - p.č. 922/277 - říční km 2,829
  2. Most - p.č. 1114/1   - říční km 2,153

Průtok je limitován výškou hladiny v řece Moravě. Zpětné vzdutí vod v případě souběhu nadměrně zvýšených vodních stavů v řece Moravě, v Jalubském potoce.


Místa omezující odtokové poměry v Huštěnovicích z POVIS


Popis a poloha míst omezující odtokové poměry v dPP obce Huštěnovice


Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Huštěnovice