Stanovená záplavová území


Morava – ok. Uherské Hradiště km 131,65 – 178,53

KÚ Zlínského kraje

15.8.2005

č.j. KUZL 7110/2005 ŽPZE-RH


Morava – ok. Uherské Hradiště  PB 131,643 – 186,800; LB 133,013 - 196,200

KÚ Zlínského kraje

st.16.4.2013

úč. 3.5.2013

      č.j. KUZL 38964/2012

sp. zn: KUSP 38964/2012 ŽPZE-DZ


Mapa záplavových území v dPP obce Huštěnovice