A) Přehled inundačních území


1. Morava

  • LB inundace Kněžpolský les o objemu cca 5,4 mil. m3 na k. ú. Kněžpole, Topolná a Babice;
  • PB inundace o objemu cca 8,4 mil. m3 na k. ú. Huštěnovice, Babice, Staré Město;
  • LB inundace Zápověď o objemu cca 7,2 mil. m3 na k. ú. Kunovice, Kostelany, Ostr. Nová Ves, Chylice;

2. Jalubský potok

K ohrožení objektů způsobené vybřežením koryta Jalubského potoka, by nemělo dojít a to vzhledem k jeho navržené kapacitě, která je provedena na Q100 s dostatečnou rezervou.