Charakteristické průtoky řeky Moravy


Tab. 1  N-leté průtoky [m3/s] Moravy dle ČHMÚ a PMO na profilu ve Spytihněvi

Průtok [m3/s] č.profilu 345

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

Morava – vydáno dne: 3.1.2014

363

514

582

744

817

Morava přitéká od sousedních Babic a za Huštěnovicemi pokračuje dále k jihu přes Staré Město.


Spád toku a hladina vody v korytě je ovlivňována těmito jezy:

  • pohyblivý jez Spytihněv      v říčním km 169,726 (Otrokovice)
  • pohyblivý jez Kunovský les v říčním km 156,919